Gabriel Kozsar

Link menu - dev purpose
17. October 2018 , 07:12:46 GMT +1® “Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
Spat / Back


PETÍCIA OBČANOV ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE PROTI PRIJATIU
LISABONSKEJ ZMLUVY

http://www.petice.eu/Do databázy pridal : gabiX dňa o 00:00:00. RowID 83