Gabriel Kozsar

Link menu - dev purpose
22. September 2018 , 15:15:56 GMT +1® “Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
Spat / Back

Poslucháč rádia SE o dlhovej kríze

Do databázy pridal : gabiX dňa 27.06.2011 o 23:17:45. RowID 142