Gabriel Kozsar

Link menu - dev purpose
10. December 2018 , 03:22:31 GMT +1® “Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
Spat / Back

Alex Collier


Mars,Mesiac,Zem prednáška (SK) AlexCollier1 1996

link : http://www.youtube.com/watch?v=XfhKema82cA

Prednáška je venovaná odhaľovaniu jednotlivých vlastnosti našej Zemi, ktorá bola podľa Alexa terraformovaná t.j. pripravená na pobyt pre Terranov-ľudských bytostí. Odhaľuje aj význam veľkých pozemských stavieb t.j. pyramíd a ich skutočný význam ako aj fakt, že naša Zem je z vnútra dutá.

V ďaľšej časti sa venuje nášmu Mesiacu, ktorý podľa jeho slov predstavuje umelovytvorený satelit (vesmírnu loď), ktorá má svoje historické opodstatnenie. Významnú pozornosť venuje aj tzv. Galaktickej civilizácii, ktorej sme od nepamäti členmi. S tým súvisí aj naša "ojedinelosť", čo do genetickej výbavy ako rasy.

Veľa z predpovedí, ktoré ponúkol v roku 1995 sa stali skutočnosťou ako sám tvrdí budúcnosť nie je pevne daná, my sami si ju určujeme tzv. koletívnym vedomím, a preto jednotlivé udalosti sa môžu ale aj nemusia stať.

Asi najpodstatnejšou časťou sú jednotlivé výroky venujúce sa skutočnému potenciálu, ktorý obsahuje každý z nás. Silná kampaň venujúca sa, od útleho detstva, odtrhnutiu človeka od reality je spôsob ako náš potenciál dokáže svetovláda ovládať vo svoj prospech. Niektoré spirituálne odkazy, ktoré Alex ponúka sú viac než nadčasové a potrebné pre momen-tálny stav ľudstva v akom sa nachádza.

"Láska, ktorú zadržiavate, je bolesťou, ktorú nesiete."


(Earth transformation conference) Konferencia zemskej premeny Jan2010

SYNOPSIA

Konferencia zemskej premeny sa konala v januári 2010 na Hawai. Jedným z prednášateľov bol Alex Collier, ktorý predniesol svoje vízie, ktoré nás ako obyvateľov tejto planéty čakajú, a ktorým budeme spoločne čeliť. Prevažná časť je venovaná mentorstvu, ako sám tvrdí, bol o to požiadaný Andromedanmi. Mentorstvo bude predstavovať akúsi asistenciu, ktorá nebude narúšať našu slobodnú vôlu a zároveň pomôže celej Zemi s dramatickým prechodom do oblasti, v ktorej sa ľudská rasa nikdy pred tým nenachádzala. V prednáške sa ďalej venuje Alex fylozofickým a spirituálnym úvahám, ktorými povzbudzuje svoje obecenstvo k opätovnému osvojeniu si síl, ktorými disponuje každy človek. Jeho odkazy sú so štandardným pohľadom na svet kontroverzné, o to však viac zaujímavé.

BIO

Alex Collier je sprostredkovateľ s rasou podobajúcou sa ľudským bytostiam z konštelácie Andromedy. Poporvykrát nadviazal svoj kontakt už v jeho detstve. Následne jeho skúsenosti s kontaktmi na isté obdobie prestali a to hlavne počas jeho služby vo vojenskej službe v USA ako pilot helikoptéry. K opätovnému kontaktu došlo v roku 1985. Stretol sa s dvomi Andromedanmi, ktorí sa stali jeho mentormi a učiteľmi počas trojmesačného pobytu na Andromedanskej materskej lodi. Tu dostal informácie týkajúce sa kozmickej spirituality, o živote na Zemi a Zemskej galaktickej histórii.


Alex Collier 1994 Private Interview IMPORTANT

1:59:23 - 3 years ago

This is a 1994 private interview of Andromedan Contactee Alex Collier, where he reveals very IMPORTANT stuff that we should aware of by now he predicts 9/11, talks about various ET races, the truth not told by our media, the ET presence on Earth, the Reptilian control of our government and institutions, the Greys Agenda,the Orion Group, ETs and history leaders, the truth about our Moon, bases on Mars, The Lyran Wars, cloned world leaders, ETs violating our human rights and mocking how stupid we are, treatees signed with EVIL Alien races, where do missing children go, our planet Earth as a living entity, our TRUE human History, higher planes of existance,on RAISING OUR CONSCIOUSNESS, on our human emotions, on our Apathy, on Time Travel, our POTENTIAL as a united race, and the importance to STOP THE WARS, to JOIN AS A RACE, stop ET induced belief systems to control us like they have been doing for centuries, the Staging planned to deceive us, and that we HAVE TO begin TAKING RESPONSIBILITY FOR OURSELVES AS A RACE and our ascension to the 4th Density or Dimension, "Earth´s Dilemma" and our government SELLING US as a race for GREED and Technology to an Elite ...i hope it is not necessary to say this is TRUE uploaded by )).·.((º AgentJoannaDark º)):.:(( This is a 1994 private interview of Andromedan Contactee Alex Collier, where he reveals very IMPORTANT stuff that we should aware of by now he predicts 9/11, talks about various ET races, the truth not told by our media, the ET presence on Earth, the Reptilian control of our government and institutions, the Greys Agenda,the Orion Group, ETs and history leaders, the truth about our Moon, bases on Mars, The Lyran Wars, cloned world leaders, ETs violating our human rights and mocking how stupid we are, treatees signed with EVIL Alien races, where do missing children go, our planet Earth as a living entity, our TRUE human History, higher planes of existance,on RAISING OUR CONSCIOUSNESS, on our human emotions, on our Apathy, on Time Travel, our POTENTIAL as a united race, and the importance to STOP THE WARS, to JOIN AS A RACE, stop ET induced belief systems to control us like they have been doing for centuries, the Staging planned to deceive us, and that we HAVE TO begin TAKING RESPONSIBILITY FOR OURSELVES A...all » This is a 1994 private interview of Andromedan Contactee Alex Collier, where he reveals very IMPORTANT stuff that we should aware of by now he predicts 9/11, talks about various ET races, the truth not told by our media, the ET presence on Earth, the Reptilian control of our government and institutions, the Greys Agenda,the Orion Group, ETs and history leaders, the truth about our Moon, bases on Mars, The Lyran Wars, cloned world leaders, ETs violating our human rights and mocking how stupid we are, treatees signed with EVIL Alien races, where do missing children go, our planet Earth as a living entity, our TRUE human History, higher planes of existance,on RAISING OUR CONSCIOUSNESS, on our human emotions, on our Apathy, on Time Travel, our POTENTIAL as a united race, and the importance to STOP THE WARS, to JOIN AS A RACE, stop ET induced belief systems to control us like they have been doing for centuries, the Staging planned to deceive us, and that we HAVE TO begin TAKING RESPONSIBILITY FOR OURSELVES AS A RACE and our ascension to the 4th Density or Dimension, "Earth´s Dilemma" and our government SELLING US as a race for GREED and Technology to an Elite ...i hope it is not necessary to say this is TRUE uploaded by )).·.((º AgentJoannaDark º)):.:((

Alex Collier - Exopolitics EarthTransformation Conference 2008.avi

1:17:46 - 2 years ago
After 6 years of taking a rest. Alex Collier is back now to continue spreading the information given by the Andromedans to him. This is a conference that took place in Hawai at Exopolitics Earth Transformation in May 2008. There is no new information but I think that is't good to have Alex Collier back. I hope you enjoy this video. Nebiros www.shinydemise.com Exopolitics Institute www.exopolitics.org
Do databázy pridal : gabiX dňa 31.12.2010 o 10:37:12. RowID 128