Gabriel Kozsar

Link menu - dev purpose
21. January 2019 , 10:10:16 GMT +1® “Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”

Mimo prevádzky - ak by niekto niečo chcel ,môže sa registrovať emailom.
Potrebné údaje : meno.priezvisko + email + PIK(číslo ISIC karty) + ľubovoľné heslo(!nie do AiS!)


Autorizovaná zóna pre študentov Ústavu vzdelávania v RV

Zadajte vaše používateľské meno (login) a heslo


Login :
Heslo :


Metodika písania VŠ a kvalifikačných prác, učebné texty - vybrané časti [2005] stiahni [pdf], 58str., KIMLIČKA,Štefan
Šablóna ETD_UPJŠ pre písanie záverečných prác v MS Worde stiahni [dot], 29str. ,
Citácie a bibliografické odkazy prejdi [html], ,
Vieme dobre citovať ? prejdi [html], ,
Ako citovať elektronické dokumenty prejdi [html], ,
[], ,
[], ,
[], ,
[], ,