Gabriel Kozsar

Link menu - dev purpose
21. January 2019 , 10:11:51 GMT +1® “Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”

V Matrixe ,ktorú by ste vzali tabletku, červenú alebo modrú ?

redpill_bluepill

Otázka ,ktorú pilulku vziať ilustruje individuálne hľadisko rozhodovania, ktorá si vyžaduje študovať filozofiu. Žijete v nevedomosti (a potenciálnom blahu), alebo sa riadite tým ,čo Aristoteles nazval 'examined life’ ...

Matrix je film plný náboženskej a filozofickej symboliky. Zápletka predpokladá, že ľudia žijú v sudoch/komorách po mnoho rokov v budúcnosti ,kŕmení falošnými zmyslovými informáciami od obrieho virtuálneho reality počítača (Matrix). Páchatelia tejto hrôzy sú stroje budúcnosti, ktorí používajú ľudí ako zdroj energie. Ľudia sú doslova chovaní.

Hlavná postava filmu, Neo, sa nám prezentuje v úvodnej časti filmu ako samotár, ktorý hľadá tajomnú osobnosť menom Morpheus (grécky boh sna a spánku). On sa tiež snaží zistiť odpoveď na otázku "Čo je to Matrix?"

Morpheus kontaktuje Neo-a rovnako ako stroje (vystupujúci ako zlovestní 'agenti'), ktorí sa snažia Neo-a zadržať, aby zistil viac. Keď sa Morpheus a Neo stretnú, Morpheus ponúkne Neo-vi dve pilulky. Červenú pilulku ,ktorá zodpovie na otázku "čo je Matrix?" (odpojením/odstránením ho od nej) a modrú pilulku, ktorá jednoducho znamená život ako doteraz. Neo siahne po červenej. Morpheus varuje Neo-a "Pamätaj si, že všetko čo ponúkam, je pravda. Nič viac."

redpill_bluepil_morpheus

Film ako celok a najmä scéna kde ide o rozhodovanie(červená/modrá) je hlboko pôsobivá. Prečo je voľba medzi neznámou 'skutočnosťou' a tým čomu veríte taká fascinujúca ? Mohla by byť voľba vôbec uskutočnená ? Na jednej strane sú všetci ktorých milujete a všetko, čo ste budovali počas svojho života a na druhej sľub pravdy.

Otázka potom nie je o pilulkách, ale o čo stoja za týchto okolností. Otázka sa nás pýta či je realita, pravda, hodná úsilia prenasledovania. Modrá pilulka nás nechá, v živote pozostávajúcej zo zvykov, vecí, ktorým veríme. Sme pohodlní, nepotrebujeme pravdu k životu. Modrá pilulka symbolizuje dochádzanie do práce každý deň, alebo čistenie zubov. Červená pilulka je jedna veľká neznáma. Dozvedáme sa, že nám môže pomôcť nájsť pravdu. Nevieme, čo pravda je, alebo dokonca, že pilulka nám ju pomôže nájsť. Červenú pilulka symbolizuje nebezpečenstvo, riziko, pochybnosti a otázky. Aby bolo možné odpovedať na otázku, môžete riskovať celý svoj život a svet v realite ,ktorý ste nikdy nezažili.

Avšak, aby sme sa mohli zaoberať tým, ako postupovať, musíme prv prešetriť, prečo je voľba konfrontovaná. Prečo by sme sa mali dokonca musieť rozhodnúť, či pokračovať v prenasledovaní pravdy? Odpoveď v krátkosti, je zvedavosť. Mnoho ľudí sa počas celej ľudskej existencie pýtali a spochybňovali. Väčšina z nich neboli vedci, lekári či filozofi, ale jednoducho obyčajní ľudia pýtajúci sa 'čo keby/ak?' alebo 'prečo?' Kladenie takýchto otázok nás v konečnom dôsledku vedie k voľbe. Budeš pokračovať v kladení otázok a skúmaní, alebo zastavíš a nikdy sa už znova neopýtaš ? Toto je v podstata otázky, ktorá bola položená Neo-vi vo filme.

bluepill

Takže aké sú výhody modrej pilulky? Ako jedna z postáv vo filme hovorí: "nevedomosť je sladká". V podstate, ak je pravda neznáma, alebo si myslíte, že poznáte pravdu, je tu ešte o čom pochybovať , alebo sa báť? Prijatím toho, čo sme povedali, život zážitkov môže byť jednoduchší. Je tu spoločenský tlak na ľudí byť 'in' (zapadnúť), ktorý je nesmierne silný vo väčšine kultúr. Prešetrovať status quo nesie sebou nebezpečenstvo ostrakizácie, prípadne prenasledovanie. Tento aspekt má silné prepojenie s politikou. Úspešní ľudia pod súčasným systémom nie sú naklonení priaznivo voči tým, ktorí kladú otázky systému. Morpheus hovorí Neo-vi "Musíš pochopiť, že mnoho ľudí nie je pripravených sa odpojiť, a mnohí z nich sú natoľko navyknutý, tak beznádejne závislí na systéme, že budú bojovať aby ho chránili."

Systém má miesto aj pre teba, očakávanú cestu k nasledovaniu. Toto odstráni mnoho pochybností a nepohodlia zažívané priekopníkmi. Ďalším argumentom na strane modrej pilulky je, ako to niekto vie, že status quo v skutočnosti nie je pravda? Akt jednoduchého pýtania sa, ešte nevyvodzuje nedostatok platnosti. Prečo nepredpokladať, že vaša skúsenosť je nevinná, pokiaľ nebude preukázaná jeho vina? Stačí všetko prijať?

Takže ak argumenty pre modrú pilulku sú také početné, prečo si vziať červenú pilulku? Prečo prenasledovať pravdu, aj keď to môže byť horká a cesta k nej ťažká? Vo filme, Neo riskuje smrť únikom z virtuálnej reality a objavuje brutálnu realitu, z ktorej sa nemôže vrátiť. Objavuje tiež problémy ohľadom pýtania sa otázok, že odpovede nemusia byť nevyhnutne také, aké chcete počuť.

redpill

Odôvodniť voľbu červenej pilulky môžeme položením otázky, čo je zmyslom existencie/života v nevedomosti? Ešte ďalej, čo tu vôbec existuje? Jednoduchá existencia privádza ľudí až na úroveň predmetov, ktoré by mohli mať úžitok alebo dokonca účel, ale kde je zmysel? Existencia bez významu určite nie žitie svojho života, ale iba jeho prežívanie. Ako hovorí Trinity Neo-vi, "Matrix ti nemôže povedať, kto si."

Vzhľadom na potenciálne nevýhody výberu červenej pilulky, musí byť potom motivácia k objavovaniu pravdy veľmi silná. Film je postavený na tejto myšlienke. Trinity hovorí Neo-vi "Je to otázka, ktorá nás poháňa, Neo." Morpheus porovnáva motiváciu Nea pre hľadanie s "trieska v tvojej mysli - ktorá ta šialene ženie". Motivácia pre zodpovedanie otázky je samozrejme silná ako odpoveď, ktorá nám pomôže nájsť zmysel v našich životoch.

To, načo sa tu pozeráme je cesta k odpovedi na otázku, ale kľučom k tomuto je to čo v prvom rade položilo otázku. Pýtať sa otázky týkajúce sa nášho životného prostredia, našich skúseností, samých seba je dôležité vzhľadom k ľudským okolnostiam. Deti sa zdanlivo pýtajú nikdy nekončiace prúdy otázok od útleho veku. Je to len na oblasť vzdelávania a socializácie, ktorá spôsobí to, že niektorí ľudia sa prestanú pýtať tieto otázky. Avšak aj naďalej sme, tak ako to bolo doteraz, pevne prepojený s pýtaním sa.

Neopill

To je nevyhnutný dôsledok vedomia. Tvor s rozumom/myslením, vedomí si seba a svojej existencie, poznávajúci a zažívajúci realitu, si potrebuje zorganizovať údaje, ktoré prijme z jeho zmyslov. Jednoduché pozorovanie a zaznamenávanie nie je dovolené vedomiu. To je to čo robíme s informáciami, ktoré nám dovoľujú myslieť. Za účelom spracovania a ukladania rozsiahleho množstva prijatých informácii, sa ľudský mozog pokúša o rozpoznanie vzorov v údajoch; hľadá vzory za tým čo je práve prežívané. Toto je otázka senzorických informácii, a vyžaduje uvažovanie. Podľa definície vedomá myseľ chce vedieť. Vedieť niečo viac než len údaje, vyžaduje vzdelanie, dôvtip, alebo odôvodnenie aplikované k tým údajom. Pokusom o získanie vedomostí ,musíme najprv položiť otázky údajom, ktoré naša myseľ prijme; teda podvedomie vyšetruje

Takže metafora cesty k pravde, ktorú Neo podniká je úplná. Cesta začína s otázkou, je tu hľadanie po odpovedi a odpoveď môže byť dosiahnutá. Toto nám ukazuje, že cesta nezačína Neo-m pri voľbe medzi pilulkami, alebo s našim rozhodnutím, či sa pýtať. Akt pýtania sa otázky je sama o sebe počiatok podstaty ako cieľ pýtania sa otázky je usilovať sa o pravdu a poznanie.

Máme zistené, že vedomie je vedomé a usiluje sa o poznanie, a preto vedomá myseľ musí klásť otázky. Na otázku treba hľadať pravdu a začať na ceste k poznaniu. Preto voľba medzi pilulkami je určite pripravená pre nás. Skutočnosť, že sme si vedomí, si žiada aby sme vzali červenú pilulku.

Avšak, toto môže byť jednoducho konfrontované niekým, kto by uprednostnil modrú pilulku. Môžu chcieť hľadať pravdu iným spôsobom, alebo v menej mysli prudkých okolnostiach. Môžu si vybrať modrú pilulku a nepopierať pritom ich vedomie, ale prestať hľadať pravdu, by bolo úplné popretie ich vedomia.

Sme filozoficky poháňaní hľadať pravdu a akt pýtania, či sa usilovať je samo o sebe hľadanie pravdy. Ako vedomé mysle budeme vždy hľadať pravdu. Avšak, možnosť zvoliť červenú alebo modrú pilulku nie je len výber medzi pýtaním sa otázok alebo nie, to je osobná voľba o spôsobe odhaľovanie pravdy.


Lektor: Oliver McAdoo MA

Zdroj : http://www.arrod.co.uk/essays/matrix.php

Voľný preklad : Gabriel Kozsár – 27.12.2009