Gabriel Kozsar

Link menu - dev purpose
21. February 2018 , 01:49:09 GMT +1® “Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
Refresh comment list / Obnoviť zoznam príspevkov
Formulár
Name/Meno Time/Čas : 2018-02-21 01:49:09
Text Limit : 1000

* Musíte zadať reCAPTCHA na pravo od formulára, správne. Než kliknete na ODOSLAŤ zkopírujte svoj kometár pomocou Ctrl + C do schránky ,aby ste dočasne uložili svoj komentár, v prípade že ste zadali captcha s chybou. Predídete tým strate Vášho príspevku.

admin
2012-12-22 02:20:19

Adding comments work. You need to enter reCAPTCHA ,on the right side of the screen, correctly. Before you hit SEND be sure to CTRL+C your content in order to temp save your comment, in case you entered captcha with mistake, to prevent loosing your comment.

gabix
2009-05-04 21:02:30

http://users.telenet.be/worldstandards/index.htm

test
2009-02-25 08:14:28

http://linux.oneandoneis2.org/LNW.htm

aasd
2008-07-14 12:55:33

http://users.pandora.be/worldstandards/electricity.htm